AAS College:

Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Χάρη στη συνεργασία franchise(δικαιόχρησης) του AAS College με το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire (UCLan), οι σπουδαστές του ακολουθούν  το πρόγραμμα μαθημάτων του UCLan, έχουν την ίδια φοιτητική ταυτότητα και απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια με τους φοιτητές του αγγλικού πανεπιστημίου. Ενώ ταυτόχρονα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πανεπιστημιακές σημειώσεις, και εκτός από την πλούσια βιβλιοθήκη του AAS με περισσότερους από 4.000 τίτλους βιβλίων, μέσω της ιστοσελίδας του UCLan έχουν πρόσβαση σε παγκόσμιες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, με τις οποίες είναι συμβεβλημένο το πανεπιστήμιο.

Share:

Σήμερα, το AAS College λειτουργεί ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, έχοντας πάρει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες αισθητικής παιδείας και νέων δημιουργών καλλιεργώντας την φαντασία, τις σχεδιαστικές ικανότητες και το ερευνητικό πνεύμα των σπουδαστών του, οι οποίοι στη συνέχεια διακρίνονται στον εργασιακό στίβο και τα φεστιβάλ εικονογράφησης και οπτικής επικοινωνίας.

Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης επιβεβαιώνεται και επιβραβεύεται από τα βραβεία που κερδίζουν οι σπουδαστές του AAS σε πανελληνίους και διεθνείς διαγωνισμούς. Πρόσφατα παραδείγματα είναι ο Γιώργος Κρητικός που κέρδισε το Γ’ Βραβείο στα ISTD AWARDS 2014 (International Society of Typography Designers), η Μένη Χατζηπαναγιώτου που επίσης κέρδισε το Γ’ Βραβείο στα ISTD AWARDS 2012, καθώς επίσης και η Δέσποινα – Μαργαρίτα Σερδάρη που κέρδισε το Α’ Βραβείο στα ISTD AWARDS 2011 αποσπώντας την ανώτερη τιμητική βράβευση που είναι το «Commendation».

Στο AAS COLLEGE:

Πιστεύουμε ότι η τέχνη και το design είναι μια παγκόσμια γλώσσα και διεθνής δύναμη. Ενημερωνόμαστε για τις τάσεις στην εκπαίδευση των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, συνεργαζόμενοι με το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire και παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό έργο και άλλων πανεπιστημίων και κολεγίων διαφόρων χωρών.

Πιστεύουμε ότι η θεωρία του design και η δημιουργική σύνθεση πρέπει να διδάσκονται ως ενιαίο σύνολο. Κατορθώνουμε να διατηρήσουμε μια μοναδική ισορροπία μεταξύ της θεωρίας και της δημιουργικής άσκησης. Γίνονται πολλές διαλέξεις που υποστηρίζουν τα projects και λαμβάνουν χώρα συγχρόνως με αυτά. Πρόκειται για μια καταπληκτική μίξη πράξης και θεωρίας στους τομείς της τέχνης και του design και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό.

 

Ιστορία

AAS College – Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Το AAS ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό την παροχή θεωρητικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε τομείς της τέχνης, της επικοινωνίας και του design. Το AAS ιδρύθηκε ως κέντρο ελευθέρων σπουδών και λειτουργούσε σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, που εκφράζεται με το Ν.Δ. 9/9-10-1935 και το Ν. 1966/ΦΕΚ 147/26-9-1991, οδηγίες Ε.Ε. 89/48 και απόφαση 85/368. καθώς και την από 9/2/76 κοινή πράξη των Υπουργών Παιδείας των χωρών της Ε.Ε.

Το 2008 το AAS ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του νόμου 3696/25-8-2008 για την αναγνώριση των κολεγίων από το Ελληνικό κράτος, και μετά από επιτυχή επιθεώρηση και έλεγχο πήρε άδεια ίδρυσης κολεγίου: 76658/Δ6/τ.Β’/ΦΕΚ1531/27 -7 – 2009, και άδεια λειτουργίας: 120805/Δ6/τ.Β’/ΦΕΚ2139/1 Οκτωβρίου 2009.

Προκειμένου να καθιερώσει έναν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης το AAS συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire της Μεγάλης Βρετανίας, με συνεργασία τύπου δικαιόχρησης (franchise). Έκτοτε οι φοιτητές του AAS ακολουθούν τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου του Central Lancashire, το οποίο, μετά από επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, παρέχει στους φοιτητές του AAS τίτλους σπουδών ανώτατης βαθμίδας Bachelor of Arts with Honours ή Master of Arts.

 

Διδακτικό προσωπικό

Πως οργανώνεται ο κάθε κλάδος σπουδών του AAS COLLEGE:
Οι καθηγητές που διδάσκουν στο AAS δεν έχουν «διορισθεί». Επιλέχθηκαν ανάμεσα στους καλύτερους. Κάθε καθηγητής είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στον τομέα του και διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία. Όλοι διαθέτουν πανεπιστημιακή κατάρτιση με σπουδές στην Ελλάδα και σε διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι περισσότεροι έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές, πλεονέκτημα δυσεύρετο στους τομείς των εφαρμοσμένων τεχνών.

Όμως, πέρα από αυτά τα προσόντα, η διεύθυνση του κολεγίου, θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία του με έναν καθηγητή είναι η αγάπη και η θέληση του να μεταδώσει στους φοιτητές τη γνώση του και τις εμπειρίες του. Η ποιότητα της γνώσης που παίρνουν οι φοιτητές του AAS και η δημιουργική συνεργασία τους με τους καθηγητές αντικατοπτρίζονται κάθε χρόνο στις εργασίες τους.

Οι καθηγητές κάθε κλάδου σπουδών συμμετέχουν τουλάχιστον μία φορά το μήνα σε meetings στα οποία προεδρεύει ο course leader και συζητούν για την αποδοχή των projects από τους φοιτητές, την οργάνωση των παρουσιάσεων (crits) των εργασιών, την πρόοδο και εξέλιξη των φοιτητών τους, την προσέλευση, τα κριτήρια αξιολόγησης, τους τρόπους αξιολόγησης (feedback) κλπ.

 

Στο AAS COLLEGE:

 1. Πιστεύουμε ότι η τέχνη και το design είναι μια παγκόσμια γλώσσα και διεθνής δύναμη. Ενημερωνόμαστε για τις τάσεις στην εκπαίδευση των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών συνεργαζόμενοι με το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire και παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό έργο και άλλων πανεπιστημίων και κολεγίων διαφόρων χωρών.

 

 1. Τα προγράμματα σπουδών μας, λόγω της συνεργασίας δικαιόχρησης με το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire, είναι του Αγγλικού Πανεπιστημίου, έχουν αξιολογηθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Μ. Βρετανίας και διακρίνονται σε μία αγορά πολύ πιο απαιτητική και ανταγωνιστική από την Ελληνική. Οι φοιτητές μας λοιπόν εκπαιδεύονται στο Βρετανικό Σύστημα και προετοιμάζονται να κατακτήσουν όχι μόνο την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

 

 1. Λόγω της συνεργασίας δικαιόχρησης (franchise), οι φοιτητές μας έχουν αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων από το ΣΑΕΠ, και όπως άλλωστε επιτάσσει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (οδηγία 36/2005).

 

 1. Κάθε χρόνο στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο, οργανώνουμε για τους καινούργιους φοιτητές μας τα induction workshops. Οι νέοι φοιτητές μέσα από ομαδικές δημιουργικές εργασίες εισάγονται στη δημιουργική σκέψη, στο brainstorming και μυούνται στη διαδικασία των σπουδών του design. Μ’ αυτό τον τρόπο εντάσσονται ομαλά στο Α’ έτος του κλάδου σπουδών που επιλέγουν.

 

 1. Έχετε στη διάθεσή σας μια εξειδικευμένη βιβλιοθήκη, που στεγάζει μια πλούσια συλλογή βιβλίων, περιοδικών, DVDs, CDs, (5.000 και πλέον τίτλοι βιβλίων),που χρειάζεστε για να υποστηρίξετε τις σπουδές σας. Η Βιβλιοθήκη υποστηρίζεται από χώρο Αναγνωστηρίου, χώρο με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και χώρο εκτυπώσεων.

 

 1. Ελεύθερη και ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο παρέχεται ευρέως σε όλους τους χώρους του κολεγίου όλες τις ώρες λειτουργίας του.
  Όλοι οι υπολογιστές του κολεγίου έχουν πρόσβαση στο internet και παρέχουμε προσωπικό e-mail σε κάθε φοιτητή μας με την εγγραφή του στο AAS, για ευκολότερη αναζήτηση στο διαδίκτυο.
  Επίσης, λόγω της συνεργασίας μας με το UCLan, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα μέσω του διαδικτύου και του πρωτοποριακού συστήματος Blackboard να έχουν πρόσβαση σε παγκόσμιες  ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

 

 1. Είναι πολύ σημαντικό στους τομείς της τέχνης, της επικοινωνίας και του design να ξέρεις πώς να παρουσιάσεις τη δουλειά σου. Οι φοιτητές του AAS εξοικειώνονται μ’ αυτόν τον πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία τους. Κάθε χρόνο στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς οργανώνεται έκθεση των έργων των φοιτητών μας (Degree Show). Για τους τελειόφοιτους η συμμετοχή τους αποτελεί μέρος της βαθμολογίας τους. Επίσης παρουσιάζουν την δουλειά τους στην έκθεση στους εξωτερικούς εξεταστές (external examiners), που έρχονται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό από τη Μ. Βρετανία.
  Στην έκθεση συμμετέχουν και τα δύο άλλα έτη σπουδών με τις εργασίες που εκτέλεσαν στη διάρκεια όλης της χρονιάς.

 

 1. Κάθε χρόνο οργανώνουμε εκπαιδευτικό ταξίδι στο Preston όπου βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire. Λόγω της συνεργασίας δικαιόχρησης με το UCLan τρέχουμε τα ίδια εκπαιδευτικά προγράμματα στον ίδιο χρόνο και είναι δυνατή η διοργάνωση κοινών παρουσιάσεων (crits) στο Preston. Οι φοιτητές μας δηλαδή παρουσιάζουν τις εργασίες τους στους Άγγλους συμφοιτητές τους και στους Άγγλους καθηγητές. Παράλληλα παρακολουθούν την παρουσίαση των Άγγλων φοιτητών και τα σχόλια και κριτική που δέχονται από τους καθηγητές τους. Εμπειρία πολύτιμη για τους φοιτητές μας η συμμετοχή τους στα μαθήματα στο UCLan αλλά και η επίσκεψη στο Λονδίνο, που ακολουθεί μετά, το οποίο είναι μητρόπολη του παγκόσμιου design.