«Η μελέτη του Design ως ακαδημαϊκή και πνευματική επιδίωξη αναπτύσσει μια σειρά γνωστικών ικανοτήτων που έχουν σχέση με τα αισθητικά, τα ηθικά και κοινωνικά ευρύτερα πλαίσια της ανθρώπινης εμπειρίας. Η ικανότητα να συλλαμβάνει νοερά κανείς τον κόσμο από διαφορετικές όψεις δεν είναι μόνο φυσικά αξιόλογο ως προσωπική δεξιότητα ζωής αλλά αποτελεί επίσης και ένα ουσιαστικό μέρος των ανθρώπινων συνθηκών».

Οι κύκλοι σπουδών στο χώρο του design έχουν ως στόχο :

  • Να προσφέρουν μια ευρεία εκπαίδευση στο design καθώς επίσης και στοιχεία επιλογής, ώστε οι φοιτητές να διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους σύμφωνα με τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντά τους.
  • Να διευκολύνουν την ανάπτυξη εννοιολογικών και πρακτικών δεξιοτήτων.
  • Να προσφέρουν και να διαχειριστούν τις πηγές που υποστηρίζουν τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές των επιστημονικών κλάδων του design.
  • Να εξοπλίσουν τους φοιτητές με την κατανόηση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας για να τους προστατεύσουν από συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των μέσων επικοινωνίας, των υλικών και του εξοπλισμού.
  • Να ενθαρρύνουν την απόκτηση βασικών και μεταφερόμενων δεξιοτήτων και να περιθάλψουν την αυτοκριτική επίγνωση, το προσωπικό κίνητρο, την πρωτοβουλία και την αυτοπεποίθηση όπως αυτά ισχύουν σε μια ευρεία σειρά εργασιακών ευκαιριών.
  • Να βοηθήσουν το άτομο να υλοποιήσει τις προσδοκίες του στο επιλεγμένο τομέα του design με το επίπεδο των σπουδών.

Ως απόφοιτος ενός bachelor of honours προγράμματος σπουδών έχεις αναπτύξει την κατανόηση ενός πολύπλοκου σώματος γνώσεων. Θα έχεις δηλαδή, αναπτύξει αναλυτικές τεχνικές και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς τύπους εργασίας. Θα μπορείς να εκτιμήσεις αποδεικτικά στοιχεία, επιχειρήματα και υποθέσεις, να καταλήγεις σε υγιείς κρίσεις και να επικοινωνείς με αποτελεσματικότητα.

Ως απόφοιτος με Honours θα έχεις τα προσόντα που είναι απαραίτητα για εργασία σε περιπτώσεις που απαιτούν την άσκηση προσωπικής υπευθυνότητας, και τη λήψη αποφάσεων σε πολύπλοκες και απροσδόκητες καταστάσεις.

 

Διάρκεια:
3 χρόνια

Επίπεδο σπουδών:
Προπτυχιακές σπουδές

Τόπος μαθημάτων:
AAS campus

Γλώσσα διδασκαλίας:
Αγγλικά

Πρόγραμμα σπουδών:
Βρετανικό

Τύπος Πτυχίου:
Βρετανικό Πτυχίο Bachelor of Arts with Honours

Έναρξη μαθημάτων:
7 Οκτωβρίου 2019